• Concepție și stabilire obiective eveniment
 • Identificarea segmentului țintă de participanți și sponsori ai evenimentului
 • Elaborarea planului de comunicare cu grupurile interesate (specialități medicale, companii farmaceutice, autorități locale, parteneri comerciali și media, asociații de pacienți, etc)
 • Propuneri locații şi negocierea condiţiilor optime
 • Soluţii creative pentru programe sociale
 • Concepţie imagine eveniment, grafică şi editare
 • Stabilirea relației cu comitetele științific și organizatoric
 • Colaborarea cu persoana de contact desemnată de beneficiar
 • Prezentarea planului de lucru preliminar și întocmirea fișei de acțiuni
 • Pregătirea bazei de date aferente participanților/sponsorilor evenimentului
 • Realizarea și transmiterea anunțului preliminar
 • Concepere site eveniment
 • Realizarea și distribuția materialelor de promovare: flyere, afise, bannere
 • Promovarea pe site-uri partenere, site-uri cu specific medical, radio și TV
 • Organizarea de reuniuni cu comitetul organizator și științific
 • Planificarea calendarului de lucru. Aplicarea fișei de acțiuni
 • Recepția și gestiunea situației privind înscrierile și rezervările participanților și însoțitorilor
 • Facilitarea înscrierii participanților (online, mail și la fața locului)
 • Organizarea serilor festive, coffee break-urilor, dineurilor
 • Asigurarea serviciilor și echipamentelor IT, video, date necesare desfășurării evenimentului
 • Realizarea de programe sociale ce pot include deplasări și excursii în zona arondată locației evenimentului
 • Intermediere privind serviciile de cazare, transport și transferuri invitați
 • Organizare festivități de premiere
 • Organizare spațiu standuri expozanți (companii și asociații de pacienți)
 • Traducere simultană, traducători, ghizi
 • Montare bannere, decorațiuni și standuri
 • Distribuirea către participanți a materialelor congresului
 • Preluarea programului științific în formă finală
 • Recepția lucrărilor, rezumatelor
 • Trimiterea prezentărilor pentru eveniment
 • Execuția programului final și a broșurilor de rezumate
 • Servicii suport on-line
 • Administrarea paginii web: înscrieri, trimitere abstract form și lucrări
 • Newsletters
 • Design și imagine pentru materialele conferinței (mapă, afiș, banner, diplomă, ecuson, caiet rezumate)
 • Pregătirea documentației conferinței și a print-urilor